Oddernes skolemusikkorps
ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS
 • Om Korpset    • Bli med    • Turer og arrangementer    • Viktige beskjeder    • Informasjon til foresatte    • Info in English    • Arkiv/historie      • Hjem  

 

 

   Viktige beskjeder

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Aspirant- og hovedvaktliste
 

Alle familier får tildelt noen få tirsdagsøvelser som vakt. Navnelisten blir sendt pr epost via Styreweb (siden vi ønsker en mest mulig navnefri hjemmeside) i begynnelsen av hvert semester. Hvis du ikke finner listen, så skal det alltid ligge en kopi i hovedvakt-permen på Oddemarka under tirsdagsøvelsen.

Vi har foreldrevakt både til hovedkorpset og til aspirant- juniorkorpset!

I tillegg møtes mange foreldre til en kaffe og prat på kjøkkenet:)

Beskrivelse av oppgavene for hovedvakten på tirsdagsøvelse. Se også fullstendig beskrivelse i vaktpermen.

Å ha hovedvakt er en fin måte å bli kjent med musikanter og andre foresatte. Det er uansett veldig hyggelig når foresatte er tilstede under øvelsen.

NB: Oppmøte kl 16.30

Hvis det er første gang dere skal ha hovedvakt, så kan det være lurt å bli med litt tirsdagen før for å få en kort gjennomgang .

Følgende oppgaver er VIKTIGE for å avlaste dirigenten og aspirantdirigenten - og for å bruke tiden effektivt:

  • Hente inn musikantene til spilling og etter pausen!
  • Hjelpe å sette frem - og rydde bort stoler til hovedkorps (sentralhallen) og aspirant-juniorkorps
  • Kopiere noter (Dirigent gir beskjed om antall av hver stemme)


NB: Vi får lov til å låne det lille kjøkkenet (inkl kaffemaskin og litt kjøleskapsplass)
ved kantinen på alle øvelsene

Vi får og låne selve skolekjøkkenet (til kaffe-rom for foreldre) på øvelsene, men vi kan ikke lage mat på kjøkkenet uten at det er avtalt med skolen eller styret i forkant.

Klasserommene som ligger inn i hver av gangene, kan vi bruke til gruppeøvelser, men VI MÅ IKKE RØRE NOE AV TINGENE I KLASSEROMMENE! Og alle pulter må stå riktig når vi forlater rommet. Vi har ikke nøkkel til klasserom eller skolekjøkkenet, men det er avtalt med skolen at disse skal være åpne hver tirsdag.

Lån av skolekjøkkenet f.eks ved helgeseminarer, må avtales med skolen ved hver anledning.

 

 

Oddernes Skolemusikkorps - Postboks 4098 - 4689 Kristiansand S