Oddernes skolemusikkorps
ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS
 • Om Korpset    • Bli med    • Turer og arrangementer    • Viktige beskjeder    • Informasjon til foresatte    • Info in English    • Arkiv/historie      • Hjem  

 

 

   Viktige beskjeder
    - Aspirant- og hovedvaktliste
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


INFO til nye musikanter og foresatte i korpset

Velkommen i korpset vårt !

Vi håper at tiden i korpset vil gi spilleglede til musikanten og musikkglede til dere alle. Felleskapet og mangfoldet er viktig i korpset.

Hvis man ikke har vært med i skolemusikkorps før så er det sikkert mye som er nytt og ukjent. Her er litt generell informasjon om driften av korpset. Bare spør hvis det er noe dere lurer på.

Styret har et eget administrasjonssystem ( styreweb )hvor alle registre, dokumenter osv. er lagret og er tilgjengelig for alle i styret. Fra dette systemet sendes mail og sms til musikanter, instruktører og foresatte. Medlemsregisteret oppdateres også i styreweb.

I tillegg har vi denne nettsiden til informasjon om korpset.

Se spesielt under meny-punktet "Bli med" for å lese litt om hva du opplever i korpset og om hvordan musikkopplæringen er lagt opp.

Vi legger ut bilder av musikantene i forbindelse med ulike arrangementer. Bildene blir ikke navngitt fra vår side. I de tilfellene det finnes navn ved bildene så er disse kun gamle utklipp fra Fæ-vennen, offentliggjorte reportasjer fra nettavis etc. Dersom noen foresatte IKKE ønsker at det legges ut bilder av deres barn, så gi beskjed til korpsleder.

Oddernes Skolemusikkorps drives som andre korps på frivillig basis. Dvs. at det er musikantene selv og deres foresatte som sørger for at korpset drives mot de målene som settes og vedtas. Dirigenten er den musikalske leder og setter de musikalske målene i samarbeid med styret.

Årsmøtet er korpsets høyeste organ. Det betyr at alle foresatte og alle musikanter over 12 år har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet avholdes i februar hvert år.
Under årsmøtet behandles: Styrets årsberetning, regnskapet, budsjett, vedtektsendringer, valg av styret og evt. andre saker som meldes til styret på forhånd.
Styret trenger nye ideer og nye foresatte hvert år, og alle oppfordres til å engasjere seg i denne positive og givende fritidsaktiviteten!

Styret i korpset er den daglige ledelsen av korpset og tar beslutninger ihht. de vedtak som er gjort på årsmøtet, sørger for at korpset drives innenfor budsjett og at korpset når sin musikalske målsetting.

Dirigenten er ansatt via Kulturskolen, men styret er involvert i ansettelsesprosessen.
Pr i dag er korpset arbeidsgiver for de fleste instruktørene. Vi har, i likhet med  flere andre skolekorps i byen, startet et samarbeid med Kulturskolen. Noen av musikantene vil derfor ha sin instruktørtime på Kulturskolen, og vil da være registrert som korpselev via skolekorpset.

Styret har ansvar for at korpset drives etter våre vedtekter og de retningslinjer som Norges Musikkorpsforbund har vedtatt.


I styret har vi ulike oppgaver:

Styreleder har det totale ansvaret for korpsets drift og ledelse. Styrets leder skal følge korpsets målsetting og sørge for en gunstig utvikling av korpset.

Driftsleder (= nestleder) har ansvar for alle utgående beskjeder til- og kommunikasjon mellom musikanter, foreldre og instruktører. Setter opp vaktlister og halvårsplaner.

Økonomileder har hovedansvar for å skaffe inntekter til korpset. Setter opp forslag til budsjett sammen med leder.
(Korpset har egen regnskapsfører).

Instrument-note-uniformsansvarlig bør være tilstede på øvelsene for å hjelpe til ved spørsmål om instrumentene.

Aspirantleder skal ivareta aspiranter og juniorer i korpset slik at de føler seg "hjemme" og skal ha kontakt med aspirantenes instruktører. Ansvarlig for at aspirantvakt er tilstede på øvelsene.

Tur- og arrangementsleder har ansvar for gjennomføring av turer og arrangementer, og kan delegere oppgaver i den forbindelse.

Det er utarbeidet gode og detaljerte beskrivelser for alle disse vervene.
Sekretær skriver referat fra styremøtene.
Dirigenten er ikke styremedlem, men er med på styremøter ved behov.

Valgkommiteen setter opp forslag til nytt styre før hvert årsmøte.
 

 

Musikantstyret velges av musikantene hovedkorpset i september hvert år:

Det velges 4 musikanter i ungdomsskolealder, og disse rullerer på å være med i styremøter ved behov. Musikantstyret har egne møter med dirigenten og evt representant for styret. Musikantrepresentantene har ansvar for å formidle musikantenes ønsker til dirigent og styret. De skal også ta ansvar for å ivareta generell trivsel i korpset.
 

   
 

 

 

Oddernes Skolemusikkorps - Postboks 4098 - 4689 Kristiansand S