Oddernes skolemusikkorps
ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS
 • Om Korpset    • Bli med    • Turer og arrangementer    • Viktige beskjeder    • Informasjon til foresatte    • Info in English    • Arkiv/historie      • Hjem  

 

 

   Informasjon til foresatte
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 032 271

 

 


Korpsdrift

Oddernes Skolemusikkorps drives som andre korps på frivillig basis. Dvs. at det er musikantene selv og deres foresatte som sørger for at korpset drives mot de målene som settes og vedtas. Dirigenten er den musikalske leder og setter de musikalske målene i samarbeid med styret.

Årsmøtet er korpsets høyeste organ. Det betyr at alle foresatte og alle musikanter over 12 år har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet avholdes i februar hvert år.
Under årsmøtet behandles: Styrets årsberetning, regnskapet, budsjett, vedtektsendringer, valg av styret og evt. andre saker som meldes til styret på forhånd.
Styret trenger nye ideer og nye foresatte hvert år, og alle oppfordres til å engasjere seg i denne positive og givende fritidsaktiviteten!

Styret i korpset er den daglige ledelsen av korpset og tar beslutninger ihht. de vedtak som er gjort på årsmøtet, sørger for at korpset drives innenfor budsjett og at korpset når sin musikalske målsetting.

Pr i dag er korpset arbeidsgiver for dirigenter og de fleste instruktørene. Vi har, i likhet med  flere andre skolekorps i byen, startet et samarbeid med Kulturskolen. Noen av musikantene vil derfor ha sin instruktørtime på Kulturskolen, og vil da være registrert som korpselev via skolekorpset.

Styret har ansvar for at korpset drives etter våre vedtekter og de retningslinjer som Norges Musikkorpsforbund har vedtatt.

I styret har vi ulike oppgaver:

Styreleder har det totale ansvaret for korpsets drift og ledelse. Styrets leder skal følge korpsets målsetting og sørge for en gunstig utvikling av korpset.

Driftsleder (= nestleder) har ansvar for alle utgående beskjeder til- og kommunikasjon mellom musikanter, foreldre og instruktører. Setter opp vaktlister og halvårsplaner.

Økonomileder har hovedansvar for å skaffe inntekter til korpset. Setter opp forslag til budsjett sammen med leder.
(Korpset har egen regnskapsfører).

Instrument-note-uniformsansvarlig bør være tilstede på øvelsene for å hjelpe til ved spørsmål om instrumentene.

Aspirantleder skal ivareta aspiranter og juniorer i korpset slik at de føler seg "hjemme" og skal ha kontakt med aspirantenes instruktører. Ansvarlig for at aspirantvakt er tilstede på øvelsene.

Tur- og arrangementsleder har ansvar for gjennomføring av turer og arrangementer, og kan delegere oppgaver i den forbindelse.

Det er utarbeidet gode og detaljerte beskrivelser for alle disse vervene.
Sekretær skriver referat fra styremøtene.
Dirigenten er ikke styremedlem, men er med på styremøter ved behov.

Valgkommiteen setter opp forslag til nytt styre før hvert årsmøte.

   
 

 

 

Oddernes Skolemusikkorps - Postboks 4098 - 4689 Kristiansand S