Oddernes skolemusikkorps
ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS
 • Om Korpset    • Bli med    • Turer og arrangementer    • Viktige beskjeder    • Informasjon til foresatte    • Info in English    • Arkiv/historie      • Hjem  

 

 

   Arkiv/historie
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Korpsenes historie

Musikkorpsene har en lang historie i Norge. Gjennom mange år har korpsene vært en viktig del av norsk kultur og tradisjon.

1800:
Det dannes mindre grupper med blåsere som spiller til dans. De kalles hornmusikk. De første bedrifts- og bykorpsene etableres.

1817-1818:
Det opprettes 5 militære musikkorps.

1860-1870:
Landets første amatørkorps stiftes på Lillehammer, Nes og Løiten.

1890-tallet:
Avholdsbevegelsen og losjene starter guttemusikkorps.

1901:
William Farre starter landets første skolekorps på Møllergata skole i Oslo.

1918:
Norske guttemusikkorps` landsforbund stiftes og skifter senere navn til Norges Musikkorpsforbund ( i 1956 )

1920:
De første ungdomskorpsene stiftes

1931:
"Foreldreforeningen til fremme for guttemusikken ved Grünerløkka skole" stiftes

1934:
Oslo Damekorps søker om medlemsskap i forbundet, men søknaden ble avvist fordi lovene ikke tillot damekorps.

1940:
Antall skolekorps har steget til 100, og det er 47 ungdomskorps på landsbasis.

1940-1945:
Tyskerne beslaglegger mange av korpsenes instrumenter for å smelte metallet om til kuler. Noen få korps "går under jorden" og møtes til øvelser. Etter krigen oppretter regjeringen et støttefond til kjøp av nye instrumenter.

1946:
Landets første dirigentkurs i Arendal.

1947:
Det første jentekorpset starter på Ila skole i Oslo.

1950:
Jentene får lov til å begynne i guttekorpsene.


1955: ODDERNES SKOLEKORPS OPPRETTES!


1956:
Jenter og kvinner blir offisielt akseptert som medlemmer i forbundet.

1959:
De første drillere opptrer med Bjølsen ungdomskorps.

1967:
NMF sier ja til konkurranser for skolekorps

1978:
Norge deltar i EM for brassband for første gang

2000:
Kun én musikant er igjen i landets eldste skolekorps på Møllergata skoles musikkorps: 1 trommeslager

2001:
60 barn med minoritetsbakgrunn spiller i Møllergatas skoles musikkorps på 17.mai

2013:
NMF har ca 63.000 medlemmer fordelt på ca 1.600 korps.
NMF er samlet i 8 regioner: Nord-Norge, Trøndelag, Nordvest, Hordaland, Rogaland, Sør, Øst og Hedmark/Oppland.


( kilde: www.spilleglede.no ) 

   
 

 

 

Oddernes Skolemusikkorps - Postboks 4098 - 4689 Kristiansand S